kosz aluminowy na podnośniku

Kolejnym z serii podnośników jest maszyna wielofunkcyjna ? ŻURAW Z KOSZEM. Prototyp maszyny został zbudowany na podwoziu ramowym IVECO a polegał na połączeniu ramienia żurawia HDS z koszem. Maszyna finalna posiada funkcje: żurawia przeładunkowego, podnośnika koszowego oraz ramienia roboczego do którego można zainstalować różnego typu urządzenia przyłączane z napędem hydraulicznym (chwytaki, łyżki, wiertnice?)

 

Ze względu na wielofunkcyjność maszyny podlega ona pod szereg dyrektyw a w skrócie ? pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE (MD), po dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EC), dyrektywę hałasową 2000/14/WE (Noise) ze zmianą 2005/88/WE. W opcji wyposażenia maszyny dostarczane jest także sterowanie radiowe co znacznie zwiększa komfort obsługi i z tym wyposażeniem maszyna spełnia wymogi dyrektywy 1999/5/WE dotyczącej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych (R&TTE).

 

Zgodnie z wymogami dyrektywy hałasowej 2000/14/WE maszyna spełnia gwarantowany poziom hałasu 104dB(A) i została opatrzona odpowiednim znakiem informacyjnym. LwA 104dB mark

Projekt spełnia również wymogi norm właściwych dla tej konstrukcji t.j.: EN 12999 - Dźwignice. Żurawie przeładunkowe oraz EN 280 ? Podesty ruchome przejezdne. Obliczenia projektowe. Kryteria stateczności. Budowa. Bezpieczeństwo. Badania i próby.

Instalacja hydrauliczna maszyny zasilana jest pompą napędzaną od wyjścia mocy silnika podwozia.  Zastosowano bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne oraz wszystkie urządzenia/czujniki zabezpieczające (przed przewróceniem, przeciążeniem, przycięciem ..itd.) wymagane przez zastosowane normy. Dołączalny kosz przewidziany jest do podnoszenia dwóch osób z narzędziami.

W przypadku żurawi dyrektywa maszynowa dopuszcza procedurę oznakowanie bez udziału jednostki notyfikowanej, natomiast po dołączeniu kosza jest to maszyna do podnoszeniu osób zawarta w załączniku IV dyrektywy dla których wymagana jest procedura z udziałem jednostki notyfikowanej.

Maszyna pomyślnie przeszła badanie typu przeprowadzone przez włoską jednostkę notyfikowaną CENPI. Maszyna otrzymała Certyfikat zgodności z wymogami dyrektyw Wspólnotowych i została oznakowana znakiem CE

kosz do podnoszenia osób na wysięgniku

kosz aluminowy na podnośniku żuraw HDS z koszem aluminiowym

urządzenia hydrauliczne

projektowanie układów hydraulicznych

żuraw HDS z koszem oznakowanie CE

TAGI: żurawie HDS, obliczenia, statyka żurawia HDS na podwoziu, obciążenia żurawia, projektowanie dźwigów, żurawie projektowanie