Lotniskowy dystrybutor tlenu

Maszyna - Lotniskowy Dystrybutor Tlenu została zaprojektowana i wyprodukowana przez naszego Klienta - Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne S.A.

Urządzenie służy do zaopatrywania w tlen instalacji wewnętrznych samolotów wojskowych i pasażerskich. Urządzenie posiada butle do pobierania tlenu z gazyfikatora (t.j. wytwornicy tlenu) oraz kompresor do oddawania tlenu do statku powietrznego. Posiada też wbudowany agregat prądotwórczy do niezależnego zasilania kompresora. W celu łatwego przemieszczania po płycie lotniska urządzenie zostało zbudowane na przyczepie dwuosiowej wyposażonej w dyszel z hamulcem najazdowym.

Jedna z takich maszyn jest użytkowana do obsługi myśliwców na lotnisku wojskowym w Malborku.

Zespół INBIURO opracował kompletne analizy zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektyw WE:

  • dyrektywy maszynowej MD - 2006/42/WE,
  • dyrektywy niskonapięciowej LVD - 2006/95/WE,
  • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC - 2004/108/WE.
  • dyrektywy urządzeń ciśnieniowych PED - 97/23/WE
  • oraz normy 12312-18 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 18: Urządzenia do zaopatrywania w azot lub tlen

Ze względu na dyrektywę PED w procesie oceny zgodności wzięła udział jednostka notyfikowana UDT-CERT która potwierdziła poprawność naszej dokumentacji oraz przeprowadziła badanie urządzenia z pozytywnym wynikiem.

Maszyna została opatrzona znakiem CE.

 dyrektywa ciśnieniowa 97/23/we lotniskowy dystrybutor tlenu

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: www.wcbkt.pl/

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn
Adres rejestracji firmy:
INBIURO Ltd / UNITED KINGDOM
Companies House registration number: 11950373

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343
mobile: UK +44 7427755022

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.