Urządzenie hydrauliczne do wulkanizacji pasów transportowych

Producenci maszyn nie muszą zajmować się procesem oznakowania CE we własnym zakresie. Dzięki zleceniu tych prac nie muszą Państwo szkolić grupy swoich pracowników z zastosowania dyrektyw WE, przynajmniej w zakresie dyrektyw: maszynowej (2006/42/WE), niskonapięciowej (2006/95/WE), kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), hałasowej (2000/14/WE i jej zmiana 2005/88/WE) i innych.

deklaracja zgodności z dyrektywą maszynowąŁącznie kilkaset stron i wiele wątpliwości:

 • Czy dla naszej maszyny zastosować tę czy inną dyrektywę?
 • Czy zaangażować jednostkę notyfikowaną?
 • Jak napisać instrukcję obsługi zgodną z wymogami?
 • Jak napisać deklarację zgodności WE?
 • Jak przeprowadzić analizę zgodności?
 • Jak przeprowadzić analizę zagrożeń wynikających z użytkowania maszyny?
 • Jakie dokumenty okazać w razie kontroli PIP, PIH, UOKIK lub innych organów nadzoru rynku?

Zlecając te prace do Internetowego Biura Konstrukcyjnego mogą Państwo poświęcić więcej własnego czasu na produkcję.

Firma Miromak sp. z o.o. zajmuje się produkcją maszyny Urządzenie hydrauliczne do wulkanizacji pasów transportowych. Dzięki jednoczesnemu działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia uzyskuje się najlepszą jakość wulkanizowanego połączenia. Maszyna automatycznie kontroluje temperaturę i czas wulkanizacji. Z pozoru nieskomplikowane urządzenie wymaga wyboru właściwych dyrektyw WE i napisania uzasadnienia dlaczego właśnie te a nie inne dyrektywy zastosowano.

Ze względu na tajemnicę naszego Klienta nie zdradzamy szczegółów, ale (za zgodą klienta) możemy powiedzieć, że opracowaliśmy:

 • instrukcję obsługi,
 • selekcję właściwych dyrektyw mających zastosowanie dla tej maszyny,
 • analizę zgodności z dyrektywą maszynową, niskonapięciową i kompatybilności elektromagnetycznej,
 • oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne maszyny,
 • deklarację zgodności WE.

W przypadku stwierdzonych niezgodności z wymogami dyrektyw, wskazujemy co należy skorygować w konstrukcji maszyny.

Warto przeanalizować co kosztuje mniej: zlecenie opracowań na zewnątrz czy wielomiesięczne szkolenie własnego personelu? Nie trzeba posiadać fabryki, żeby posiadać samochód. Zapytanie nic nie kosztuje. Zapraszamy.

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019