Nasze projekty

Podnośnik koszowy teleskopowy

Podnośnik o konstrukcji teleskopowej w trzech wersjach wysokości roboczej: 14, 16 i 18 metrów przeznaczony jest do zainstalowania na podwoziu ramowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Teleskop składa się z trzech segmentów profili zamkniętych z napędem wysuwania schowanym wewnątrz w celu zapewnienia ochrony jego elementów. Wysuwane części teleskopu prowadzone są na klockach nie wymagających smarowania (z tworzyw sztucznych). Konstrukcja zamocowania klocków ślizgowych pozwala na kilkukrotne dokręcanie w trakcie eksploatacji zanim zajdzie potrzeba ich wymiany. Wymianę wszystkich klocków można wykonać bez wyciągania elementów teleskopu.

Kosz zainstalowany na końcu podnośnika posiada hydrauliczny system utrzymywania go w pozycji pionowej. Podnoszenie i wysuwanie teleskopu zrealizowane jest siłownikami hydraulicznymi a obracanie kolumny silnikiem hydraulicznym. Sterowanie podnośnikiem możliwe jest zarówno z poziomu gruntu jak i z poziomu kosza (po włączeniu odpowiedniej opcji). Rama nośna opiera się na podporach skośnych z przodu i pionowych z tyłu auta. Podpory wysuwane są siłownikami hydraulicznymi. Źródłem zasilania wszystkich siłowników oraz silnika do obracania kolumny będzie zasilacz hydrauliczny.

Podnośnik powstaje w zgodności z wymaganiami:

  • normy PN-EN 280 Podesty ruchome przejezdne - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności, Budowa, Bezpieczeństwo - Badania i próby.
  • dyrektywy maszynowej - 2006/42/WE,
  • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,
  • dyrektywy hałasowej 2000/14/WE.

Jednym z podwozi, na którym zostanie umieszczony jest Mercedes Sprinter.

Po wykonaniu obliczeń sił działających podczas pracy podnośnika (uwzględniających siły statyczne od mas własnych elementów podnośnika i ładunku w koszu, siły dynamiczne od ruchów podnośnika, siły od naporu wiatru) wyznaczone zostało pole pracy pokazane na wykresie. W obliczeniach założono dopuszczalny błąd poziomowania ramy do 3 stopni.

Dla zainteresowanych oferujemy również doradztwo techniczne przy tworzeniu SIWZ do przetargów na podnośniki koszowe.

wykres pracy

Do układu sterowania podnośnika wprowadza się ograniczenia wynikające ze statyki podnośnika (włączając siły od wiatru i siły dynamiczne).

wykres kołowy podnośnika

podnośnik koszowy iveco
podnośnik koszowy iveco
podnośnik teleskopowymewp projekt
mewp projekt

Migawki z produkcji:

podnośniki projektowanie
obliczenia podnośników statyka
maszyny hydrauliczne
produkcja maszyn podnośniki
podnośnik koszowy teleskopowy

podnośnik koszowy teleskopowy

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019