Przykłady oznakowania CE

Siatkarka

Siatkarka służy do automatycznego skręcania siatki z drutu o grubości 2.0 do 4.0 mm o wielkości oczka siatki 40 do 60 mm. Siatka powstaje przez nawijanie jednocześnie dwóch drutów na obracające się wrzeciono zrobione z płaskownika.

Jednocześnie z nawijaniem drut zsuwa się z płaskownika w stronę zwijarki gotowej siatki. Drut jest automatycznie odcinany po osiągnięciu ustalonej ilości zwojów a gotowa siatka jest zwijana w rolkę u podstawy maszyny. Praca maszyny (t.j. szerokość siatki, ilość zwiniętych drutów, prędkość pracy) jest kontrolowana przez sterownik PLC.

Dla naszego klienta przeprowadziliśmy analizy i opracowaliśmy dokumentację techniczną oznakowania CE:

  • analizę konstrukcji, wybór dyrektyw właściwych dla maszyny, dobór procedury oceny zgodności,
  • analizę zagrożeń wynikających z użytkowania maszyny wraz z oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym,
  • analizę zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektyw WE,
  • opracowanie instrukcji użytkowania zgodnej z wymogami dyrektywy maszynowej,
  • opracowania Deklaracji Zgodności WE.

Siatkarka spełnia wymogi dyrektyw:

  • 2006/42/WE - dyrektywa maszynowa,
  • 2006/95/WE - niskonapięciowe urządzenia elektryczne,
  • 2004/108/WE - kompatybilność elektromagnetyczna.

Świadczymy usługi doradcze i opracowania dokumentacji związanej z oznakowaniem CE różnego rodzaju maszyn.

oznakowanie CE maszyn siatkarka
siatkarka znak CE
sterowanie maszyn

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019