Przykłady oznakowania CE

Urządzenie hydrauliczne do wulkanizacji pasów transportowych

Producenci maszyn nie muszą zajmować się procesem oznakowania CE we własnym zakresie. Dzięki zleceniu tych prac nie muszą Państwo szkolić grupy swoich pracowników z zastosowania dyrektyw WE, przynajmniej w zakresie dyrektyw: maszynowej (2006/42/WE), niskonapięciowej (2006/95/WE), kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), hałasowej (2000/14/WE i jej zmiana 2005/88/WE) i innych.

deklaracja zgodności z dyrektywą maszynowąŁącznie kilkaset stron i wiele wątpliwości:

 • Czy dla naszej maszyny zastosować tę czy inną dyrektywę?
 • Czy zaangażować jednostkę notyfikowaną?
 • Jak napisać instrukcję obsługi zgodną z wymogami?
 • Jak napisać deklarację zgodności WE?
 • Jak przeprowadzić analizę zgodności?
 • Jak przeprowadzić analizę zagrożeń wynikających z użytkowania maszyny?
 • Jakie dokumenty okazać w razie kontroli PIP, PIH, UOKIK lub innych organów nadzoru rynku?

Zlecając te prace do Internetowego Biura Konstrukcyjnego mogą Państwo poświęcić więcej własnego czasu na produkcję.

Firma Miromak sp. z o.o. zajmuje się produkcją maszyny Urządzenie hydrauliczne do wulkanizacji pasów transportowych. Dzięki jednoczesnemu działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia uzyskuje się najlepszą jakość wulkanizowanego połączenia. Maszyna automatycznie kontroluje temperaturę i czas wulkanizacji. Z pozoru nieskomplikowane urządzenie wymaga wyboru właściwych dyrektyw WE i napisania uzasadnienia dlaczego właśnie te a nie inne dyrektywy zastosowano.

Ze względu na tajemnicę naszego Klienta nie zdradzamy szczegółów, ale (za zgodą klienta) możemy powiedzieć, że opracowaliśmy:

 • instrukcję obsługi,
 • selekcję właściwych dyrektyw mających zastosowanie dla tej maszyny,
 • analizę zgodności z dyrektywą maszynową, niskonapięciową i kompatybilności elektromagnetycznej,
 • oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne maszyny,
 • deklarację zgodności WE.

W przypadku stwierdzonych niezgodności z wymogami dyrektyw, wskazujemy co należy skorygować w konstrukcji maszyny.

Warto przeanalizować co kosztuje mniej: zlecenie opracowań na zewnątrz czy wielomiesięczne szkolenie własnego personelu? Nie trzeba posiadać fabryki, żeby posiadać samochód. Zapytanie nic nie kosztuje. Zapraszamy.

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019