Oznakowanie CE pras - normy

normy CE dla pras

Prasy hydrauliczne i pneumatyczne - normy

Od kilku lat zajmujemy się projektowaniem i oznakowaniem CE różnej konstrukcji pras hydraulicznych i pneumatycznych. Aby ocenić spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa pracy na prasach oraz zapewnić spełnienie wymogów Dyrektywy Maszynowej warto posłużyć się normami zharmonizowanymi podczas projektowania prasy (chociaż, stosowanie norm nie jest obowiązkowe).

Które normy należy wybrać…

Do roku 2019, w zależności od sposobu zasilania prasy, mechanicznego, hydraulicznego czy pneumatycznego, mieliśmy do dyspozycji następujące normy:

  • EN 692:2005 +A1:2009(Prasy Mechaniczne),
  • EN 693:2001 +A2:2011(Prasy Hydrauliczne) oraz
  • EN 13736:2003 +A1:2009 (Prasy Pneumatyczne).

Jednak, w roku 2019 zostały one wszystkie zastąpione przez EN ISO 16092-1:2018 która dotyczy zarówno pras mechanicznych, hydraulicznych oraz pneumatycznych ale lista normy zharmonizowanych Dyrektywy Maszynowej (MD) przywołuje tylko część 1 (General safety) oraz część 3 (prasy hydrauliczne) podczas gdy EN 692, EN 693 and EN 13736 są wciąż normami zharmonizowanymi.

normy CE dla pras2Ponadto, (poza listą norm zharmonizowaną) możesz znaleźć: ISO 16092-2 (dla pras mechanicznych), ISO 16092-3 (dla pras hydraulicznych) oraz ISO 16092-4 (dla pras pneumatycznych) i są one normami szczegółowymi typu C.

Wobec powyższego, powstaje pytanie: które normy powinny być zastosowane aby wykazać zgodność prasy z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC?

W normie EN ISO 16092-1 znajdziemy stwierdzenie: “To confer a presumption of conformity with the relevant essential requirements of Directive 2006/42/EC, this standard (providing general/common requirements for a whole machine family) has to be applied together with one of those standards as specified is the scope (providing specific requirements for a particular category of machinery within this family), once this standard is cited in the Official Journal of the European Communities under Directive 2006/42/EC.”

Na podstawie przeglądu wyżej omówionych norm stworzyliśmy tabele dla każdego z typów pras osobno.

PRASY MECHANICZNE

 

Zharmonizowana

Domniemanie zgodności

Wniosek

EN ISO 16092-1:2018

TAK

od 19/03/2019
do -

Właściwa

ISO 16092-2

NIE

Brak Danych

Niewłaściwa

EN 692:2005

TAK

od 22/12/2009
do 19/09/2021

Właściwa

Podsumowanie: dla ogólnych wymagań pras mechanicznych powinna być zastosowana norma EN ISO 16092-1 oraz dla wymagań szczegółowych - EN 692:2005 (do 19/09/2021).

PRASY HYDRAULICZNE

 

Zharmonizowana

Domniemanie zgodności

Wniosek

EN ISO 16092-1:2018
Wymagania ogólne

TAK

od 19/03/2019

Właściwa

EN ISO 16092-3
szczegółowa

TAK

od 18/11/2011
do -

Właściwa

EN 693:2001+A1

TAK

od 29/12/2009
do 31/03/2012

PRZESTARZAŁA

EN 693:2001+A2
szczegółowa

TAK

od 18/11/2011
do 19/09/2021

Właściwa

Podsumowanie: do wymogów ogólnych pras hydraulicznych powinniśmy zastosować EN ISO 16092-1. Do wymagań szczegółowych możemy użyć którąkolwiek z dwóch norm do dnia 19/09/2021 aby wykazać zgodność z dyrektywą, po tym dniu już tylko EN 16092-3 będzie akceptowalna.

PRASY PNEUMATYCZNE

 

Zharmonizowana

Domniemanie zgodności

Wniosek

EN ISO 16092-1:2018

TAK

od 19/03/2019
do -

Właściwa

ISO 16092-4

NIE

Brak danych

Niewłaściwa

EN 13736:2003+A1

TAK

od 29/12/2009
do 19/09/2021

Właściwa

Podsumowanie: do wymagań ogólnych pras pneumatycznych powinniśmy zastosować EN ISO 16092-1natomiast dla wymagań szczegółowych EN 13736:2003 (do 19/09/2021).

Jeśli prasa została już wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku po wykazaniu zgodności z wymogami zasadniczymi przez zastosowanie właściwych norm zharmonizowanych, możesz kontynuować produkcję tych maszyn pod tą sama deklaracją zgodności tak długo, jak długo nie wprowadza się zmian w konstrukcji maszyn. Jakiekolwiek wprowadzone zmiany będą wymagały zgodności z wymaganiami właściwymi na dzień wprowadzenia tych zmian.

Należy również wziąć pod uwagę obszar ekonomiczny w którym maszyna ma być użytkowana.

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019