Kontakt

map inbiuro

 


Biuro pomorskie: 
ul. Dworcowa 21 / 82-100 Nowy Dwór Gdański / POLSKA

Nasz warsztat: 
Orłowo, Rzeczna 3 / 82-100 Nowy Dwór Gdański / POLSKA


Główny adres e-mail: contact mail

Członkowie zespołu

Tomasz Sienczak kontakt
Tomasz Sieńczak

właściciel/dyrektor
mobile PL. +48 504 910 343
e-mail: tomasz sienczak contact email
Marcin Daniel kontakt
Marcin Daniel
Inżynier rozwoju produktu
e-mail: marcin daniel contact email
Maciej Bortnowski kontakt
Maciej Bortnowski
Inżynier rozwoju produktu
e-mail: maciej bortnowski contact email

OGÓLNE ZASADY PRACY NAD PROJEKTEM

Klient przesyła założenia do projektu Omawiamy szczegóły, ustalamy koncepcję i wyceniamy projekt Zawieramy umowę Realizujemy projekt w stałym kontakcie i w konsultacji z klientem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I TAJEMNICA TECHNICZNA

Zachowanie rozwiązań technicznych w tajemnicy leży we wspólnym interesie naszym i naszych klientów. Rozwiązania powstające naszym wspólnym wysiłkiem pozostają naszą tajemnicą i nie publikujemy szczegółów technicznych. Jeżeli klient nie ma nic przeciwko, opisujemy krótką wzmiankę o projekcie bez szczegółów technicznych. Nasz klient pozostaje tajemnicą biznesową.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019