Import z Chin, a znakowanie CE

Tutaj znajdą Państwo ciekawe przypadki znakowania, certyfikowania, i jakości technicznej maszyn z Chin i nie tylko.

Znak CE vs China Export

Obowiązek spełnienia wymogów dyrektyw oraz oznakowania CE maszyn stał się dla importu z Chin istotną przeszkodą. Produkcja bezpiecznych maszyn oraz obowiązek opracowania dokumentacji konstrukcyjnej oraz analizy zagrożeń stał się dla wielu mniejszych zakładów znaczącym kosztem wytwarzania. Zaradni managerowie ze wschodu szybko znaleźli na to sposób tworząc własny oficjalny znak - CHINA EXPORT łudząco podobny do unijnego znaku CE. Różnica polega tylko na tym, że CHINA EXPORT ma litery CE postawione w mniejszej odległości oraz często, środkowa belka litery E jest zrównana ze skrajnymi.

Poprawny wzór znaku CE charakteryzuje się tym, że wewnętrzny okrąg litery C jest styczny z zewnętrznym okręgiem litery E ponadto, środkowa belka litery E jest wyraźnie krótsza od skrajnych jak widać na obrazku. Znak można pobrać ze strony: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

znak ce mm
znakce

Przykłady fałszywych znaków CE poniżej. Pierwszy z lewej to najczęściej stosowany znak China Export.

znak ce fals

Certyfikaty a deklaracja zgodności

Importerzy, firmy kupujące z Chin powinny mieć świadomość o różnicy pomiędzy certyfikatem zgodności (certificate of conformity) a deklaracją zgodności WE (eng. EC Declaration of Conformity). Certyfikat, mówiąc krótko, jest dokumentem pośrednim wystawionym przez jednostkę zewnętrzną (powinna być jednostką notyfikowaną) po otrzymaniu którego producent powinien wystawić deklarację zgodności WE. Chińscy producenci bardzo często przedkładają kupującemu różne certyfikaty. Czasem jednostek które nie są notyfikowane i wydają je hurtowo bez żadnych badań (jednostka notyfikowana sobie na to nie pozwoli) a nawet certyfikaty jednostek nieistniejących. Kupujący musi otrzymać Deklarację Zgodności (wystawioną i podpisana przez producenta) a nie certyfikat.

"Celnicy zatrzymują towary bez znaku CE":  www.spedycje.pl

Jak sprawdzić wiarygodność Deklaracji Zgodności?

Deklaracja Zgodności WE (ang. Declaration of Conformity EC) powinna być załączona przez producenta do każdego wyrobu podlegającego oznakowaniu CE. W przypadku drobnych produktów elektrycznych dopuszczalne jest udostępnienie deklaracji na stronie internetowej producenta.

Importer towarów spoza UE nie posiadających prawidłowego oznakowania i deklaracji zgodności ryzykuje zatrzymanie ich przez Urząd Celny. Prawidłowa deklaracja zgodności dla maszyn powinna zawierać:

  1. Nazwę, typ (czasem model) maszyny.

  2. Nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie Wspólnoty Europejskiej. UWAGA! Chińscy producenci często nie mają przedstawiciela na terenie WE. Praktycznie oznacza to brak osoby odpowiedzialnej za produkt.

  3. Wymienione dyrektywy, z którymi zgodna jest maszyna.

  4. Wymienione normy zharmonizowane zastosowane przy projektowaniu maszyny.

  5. W przypadku maszyn wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Maszynowej - numer jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności. UWAGA! Warto sprawdzić czy przywołana jednostka istnieje oraz czy na pewno jest jednostką notyfikowaną (ang. notified body). Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien być umieszczony przy znaku CE.

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019