Oznakowanie CE turbiny parowej

Oznakowanie CE turbiny parowej

Jesteśmy wykonawcą modernizacji turbin parowych. Modernizacje często obejmują zakresem około 10-30% turbozespołu. Czy powinniśmy nadawać oznakowanie CE na cały tubozespół? Czy oznakowanie CE może nadać właściciel czyli elektrownia?

Modernizowana maszyna w świetle oznakowania CE powinna być traktowana jak nowa jeżeli zakres modernizacji wpływa istotnie na zmianę warunków bezpieczeństwa użytkowania. Zatem jeżeli jest to modernizacja zespołów mechanicznych poprawiająca sprawność, żywotność lub niezawodność maszyny to nie wymaga oznakowania CE (należy tu pamiętać o dyrektywie 2009/104/WE). Jednak jeżeli zakresem modernizacji są elementy sterowania i zabezpieczeń to mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i maszyna-turbozespół powinna zostać oznaczona znakiem CE.

Oznakowanie CE powinien nanieść producent maszyny ale kto jest producentem może być kwestią umowną. W dzisiejszym przemyśle często ostatnia firma umieszczająca tabliczkę na produkcje jest producentem mimo, że nie zawsze bierze udział w produkcji. Producentem może zostać wykonawca modernizacji lub właściciel turbozespołu i może we własnym imieniu nadać oznakowanie CE.

Przystępując do modernizacji mamy do czynienia z dwoma przypadkami:

  1. maszyna oddana do użytku przed obowiązywaniem oznakowania CE (w Polsce przed 1 maja 2004) nie posiadająca znaku CE,
  2. maszyna posiadająca oznakowanie CE ale w deklaracji producent zastrzegł, że jakakolwiek modyfikacja maszyny powoduje utratę znaku CE, utratę ważności deklaracji. (p.s. nawet jeżeli producent nie zapisze takiego zastrzeżenia to jest ono zapisane w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE),

Rozważmy teraz modernizację mającą istotny wpływ na warunki bezpieczeństwa maszyny starej, przypadek 1 - nie posiadającej znaku CE. Wiemy już, że musimy nadać znak CE ale jak co zrobić kiedy nie posiadamy obliczeń wytrzymałościowych a w wielu przypadkach nie posiadamy nawet danych materiałowych wystarczających do przeprowadzenia obliczeń ? (pomijam przypadki gdzie materiał można zbadać) Trzeba wykazać, że maszyna po modernizacji jest bezpieczna. Nie musimy przy tym wykazywać, że będzie bezawaryjna przez określony czas. Znak CE nie jest znakiem jakości czy niezawodności. Znak CE oznacza deklarację spełnienia wymogów dyrektyw właściwych dla maszyny. Zatem jak wykazać bezpieczeństwo ? Możemy to zrobić na zasadzie logicznego porównania. Jeżeli maszyna została wyprodukowana np. 30 lat temu na ciśnienie 100 bar a utrata szczelności korpusu turbiny nie zagrozi bezpieczeństwu (nie należy tego generalizować) to możemy ocenić, że ten element jest bezpieczny. Inaczej jest w przypadku rurociągu którego pęknięcie może spowodować eksplozję. Nie można założyć, że rurociągi które były bezpieczne w momencie oddania do użytku wciąż są bezpieczne. Zatem jeżeli nie ma pewności bezpieczeństwa to pozostaje wymienić je na nowe.

A co w przypadku 2 - turbiny posiadającej oznakowanie CE?

ciąg dalszy nastapi

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019