Nasze projekty

Podnośnik koszowy - pantograf

Kolejnym projektem naszego zespołu jest podnośnik koszowy o wysokości roboczej 20m i udźwigu 200kg zbudowany na podwoziu Ford Transit o DMC = 3,5 tony.

Konstrukcja części dolnej - pantografu - pozwala na uzyskanie minimalnej długości maszyny w pozycji transportowej przy znacznej wysokości roboczej w górę. Górna część wysięgnika składa się z dwu-segmentowego teleskopu zakończonego ramieniem manewrowym JIB co daje dobre możliwości pracy nad budynkiem lub inną konstrukcją.

W pokazanym modelu zabudowaliśmy kosz osobowy w wersji aluminiowej ale można też zainstalować kosz polimerowy izolowany do prac przy urządzeniach elektrycznych. Podstawa kosza posiada możliwość obrotu wokół osi pionowej.

Ten sam model podnośnika można zabudować na każdym podwoziu do 3,5 tony.

Zdjęcie powyżej przedstawia przygotowanie podnośnika do kalibracji parametrów pracy. Maszyna podniesiona jest na podporach hydraulicznych. Na pasie przymocowanym pod koszem zawiesza się ładunek próbny o masie 150% udźwigu projektowego. Pod każdą z podpór podłożona jest waga elektroniczna przekazująca mierzoną wartość do komputera. Ze wskazania wag umieszczonych po przeciwnej stronie ramienia odczytuje się zapas stabilności maszyny. Taka kontrola przeprowadzana jest w całym polu pracy maszyny łącznie z obrotem kolumny. Każda z maszyn spełnia wymogi normy EN 280 Podesty ruchome przejezdne - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności - Budowa - Bezpieczeństwo - Badania i próby.  

MEWP podnośnik koszowy projekt
pole pracy podnośnika
podnośnik MEWP
podnośnik MEWP

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019