Nasze projekty

Żuraw HDS z koszem

Kolejnym z serii podnośników jest maszyna wielofunkcyjna - ŻURAW Z KOSZEM. Prototyp maszyny został zbudowany na podwoziu ramowym IVECO a polegał na połączeniu ramienia żurawia HDS z koszem. Maszyna finalna posiada funkcje: żurawia przeładunkowego, podnośnika koszowego oraz ramienia roboczego do którego można zainstalować różnego typu urządzenia przyłączane z napędem hydraulicznym (chwytaki, łyżki, wiertnice...)

Ze względu na wielofunkcyjność maszyny podlega ona pod szereg dyrektyw a w skrócie - pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE (MD), po dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EC), dyrektywę hałasową 2000/14/WE (Noise) ze zmianą 2005/88/WE. W opcji wyposażenia maszyny dostarczane jest także sterowanie radiowe co znacznie zwiększa komfort obsługi i z tym wyposażeniem maszyna spełnia wymogi dyrektywy 1999/5/WE dotyczącej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych (R&TTE).

104dbZgodnie z wymogami dyrektywy hałasowej 2000/14/WE maszyna spełnia gwarantowany poziom hałasu 104dB(A) i została opatrzona odpowiednim znakiem informacyjnym.

Projekt spełnia również wymogi norm właściwych dla tej konstrukcji t.j.: EN 12999 - Dźwignice. Żurawie przeładunkowe oraz EN 280 - Podesty ruchome przejezdne. Obliczenia projektowe. Kryteria stateczności. Budowa. Bezpieczeństwo. Badania i próby.

Instalacja hydrauliczna maszyny zasilana jest pompą napędzaną od wyjścia mocy silnika podwozia.  Zastosowano bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne oraz wszystkie urządzenia/czujniki zabezpieczające (przed przewróceniem, przeciążeniem, przycięciem, itd.) wymagane przez zastosowane normy. Dołączalny kosz przewidziany jest do podnoszenia dwóch osób z narzędziami.

W przypadku żurawi dyrektywa maszynowa dopuszcza procedurę oznakowanie bez udziału jednostki notyfikowanej, natomiast po dołączeniu kosza jest to maszyna do podnoszeniu osób zawarta w załączniku IV dyrektywy dla których wymagana jest procedura z udziałem jednostki notyfikowanej.

Maszyna pomyślnie przeszła badanie typu przeprowadzone przez włoską jednostkę notyfikowaną CENPI. Maszyna otrzymała Certyfikat zgodności z wymogami dyrektyw Wspólnotowych i została oznakowana znakiem CE.

kosz do podnoszenia osób na wysięgniku

urządzenia hydrauliczne
żuraw HDS z koszem aluminiowym
projektowanie układów hydraulicznych
żuraw HDS z koszem oznakowanie CE

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019