Przykłady oznakowania CE

Przyczepa oświetleniowa

Urządzenie wyprodukowane przez Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. jest zespołem mobilnym złożonym ze spalinowego agregatu prądotwórczego, masztu oświetleniowego teleskopowego podnoszonego pneumatycznie oraz sprężarki i gniazd elektrycznych do zasilania urządzeń zewnętrznych.

Maszyna zbudowana jest na homologowanej przyczepie jednoosiowej wyposażonej w dyszel o regulowanej wysokości oraz hamulec najazdowy i hamulec postojowy.

Urządzenie przeznaczone jest do oświetlania (i zasilania) placów budów, lotnisk, terenów przemysłowych itp.

Dzięki zastosowaniu alternatywnego zasilania zewnętrznego urządzenie można używać w pomieszczeniach bez włączania agregatu spalinowego.

stella1

By using an alternative external power supply, the device can be used indoors without switching on the combustion generator.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA:

  • strumień świetlny lamp LED 100.000 lm
  • moc agregatu 7 kW

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami:

  • dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
  • dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
  • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Szczegóły na stronie producenta: Urządzenie oświetleniowe STELLA-100

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019